top of page

Allidrett og knøttesprett

Allidrett og knøttesprett.

Dette foreldrestyrte tilbudet er ofte barnas første møte med klubben vår. Oppstart for aktiviteten skjer på høsten.  

Formålet med tilbudet er å gi barna en variert erfaring med forskjellige idretter, men ikke minst positive opplevelser med bevegelse og mestring. Danne grunnlaget for livslang bevegelsesglede.

Knøttesprett er for førskolebarn, mens Allidretten er for førsteklassinger. Klubbens fotballtilbud og bandy tilbud gjelder for barn fra 2. klasse, men introduseres for aktivitetene 2. halvdel av 1. klasse. 

Noen allidrettskull ønsker å fortsette med tilbudet også for 2. klassinger. 

Allidrett (førskolen) tirsdager 17.00 - 18.00

Allidrett 1. klasse tirsdager 17.30 - 18.30

bottom of page