top of page

Medlemsfordeler, avgifter og kontingenter

Hva får jeg som medlem av DBK?

DBK er en foreldrestyrt organisasjon. Uten foreldrenes iherdige innsats, har vi heller ingen tilbud. De er med andre ord vår viktigste ressurs for å skape aktivitet og tilbud på Øren.

Men det koster å drive et godt tilbud i en klubb av vår størrelse. Derfor er medlemsavgiften og kontingenten et kjempe viktig og avgjørende bidrag til klubbkassa. 

Dette gjør at vi har et varmt klubbhus å gå til, med aktivitet fra morgen til kveld. En arena full av liv fra tidlig til sent. Fotballer å sparke, trøyer å feire seieren i og ikke minst et sted å oppleve tilhørighet og samhold.

Det er viktig å vise at vi setter pris på medlemmene våre. Derfor forsøker vi å ordne gode og fornuftige medlemsfordeler som de kan ha glede av. Rabattordninger på leie av ballklubbhuset og ballklubbhytta, rabatert kjøreopplæring med Wright på Øren og

gratis trener og idrettsleder kurs for å nevne noe. 

 

Sjekk ut vår vesle nettbutikk for DBK tilbud!  

https://supporter.no/drammensballklubb

MEDLEMSKONTIGENT 2022

På klubbens Årsmøte 4. juni 2020 ble følgende medlemskontingenter for 2021 vedtatt. Det ble ikke gjort noen endringer på kontingenter for 2022 på årsmøtet holdt mars 2021.

Enkelt medlem over 20 år

800,- 

Enkelt medlem under 20 år (7-20)

700,-

Familiemedlemskap (barn opptil 22 år)

1200,-

Støtte medlem enkeltmedlem

200,-

Og medlem ved fylte 70 år 
Aktiv i tilbud gitt av DBK*
Aktiv i tilbud gitt av DBK*
også  "Øren Aktiv"

*) Her ligger "Øren Aktiv" tilbud som 60pluss, voksen bandy/fotball, nærmiljø grupper i styrkerommet etc. og andre faste aktiviteter hvor det benyttes DBK fasiliteter eller aktiviteter i regi av klubben. Dette er da ikke støttemedlemmer, men aktive medlemmer uten treningsavgift kun medlemsavgift.

Trenere som ikke har tilknytning til klubben via barn, kan innmeldes som støttemedlem. Ifølge NIF skal også trenere være medlem i idrettslaget.

 

Privat leie av huset til medlemspris, gjelder kun for medlemmer over 20 år og voksne i ett familiemedlemskap.

******************

For medlemmene vil dette medføre en liten økning i medlemskontingenten, men denne har vært uendret siden årsmøte 14.03.2016.

Familiemedlemskap gjelder for ektefelle/samboer på samme boligadresse og deres barn opptil 22 år.

I år har det i vårt medlemssystem vært et medlemskap kalt «Trener/lagleder kr 100». Dette medlemskapet har aldri vært vedtatt på et årsmøte og går nå ut.

 

*******************

 

Medlemskontingent blir sendt ut i uke 3. Før utsendelse av kontingenten vil vi rette medlemskapet i henhold til ovennevnte tabell. Skulle noen medlemmer mene at deres medlemskap er feil, ber de ta kontakt med klubbens medlemsansvarlig før betaling.

*******************

Alle skal med.

Har du problemer med å betale? 

Dette finner vi ut av sammen. Kontakt oss for en prat.

klubbkoordinator@dbk.no / 99161311

 

Det er mulig å dele opp betalingen av medlemskontingent eller treningsavgift. Du betaler det du har anledning til frem til hele beløpet til fakturaen er betalt. 

For delvis eller helt fritak av avgift skal det alltid forsøkes å få dekket kontingenten gjennom støtteordninger først.

Vår erfaring er at mange av de som ikke kan betale har krav på å få dekket kontingent gjennom eksisterende støtteordninger.

Det er også mulig å søke støtte på https://www.zuccarellostiftelsen.no/ og ilø høsten 2021 lanserer Drammen kommune "fritidskortet" som økonomisk støtteordning for barn å delta i aktivitet.  Fritidskortordningen avsluttes etter 31. Juli 2022.

Andre steder å søke støtte: 

Sosialstønad: www.nav.no / https://www.nav.no/sosialhjelp/

Søknader om fritak til klubben sendes klubbkoordinator og behandles konfidensielt.

Solidaritetsfondet: https://vimeo.com/314553804 

bottom of page