top of page

SMITTEVERN
Info til besøkende lag

I forbindelse med COVID-19 er det viktig å følge myndighetenes retningslinjer. Det kommer hyppige endringer og vi vil etter beste evne oppdatere siden. Det er alltid helsemyndighetene sine råd som er gjeldene og dette er ikke ment som en erstatning, men et tillegg til deres føringer.

Disse punkter ligger alltid til grunn:

  • Vær hjemme om du er syk

  • Vask/sprit hender 

  • Host vekk fra folk

  • Hold litt avstand der naturlig

  • Får du covid, gi beskjed til trener/lagleder som tar kontakt med klubbkoordinator i DBK. 

Anbefalt:

 

Husk å holde 1 meters avstand og vask hender! Alle lag skal ha antibac og må be om påfyll ved behov.

QR kode for registrering, besøkende Øren Arena

QR kode besøksregistrering Øren Arena.png
bottom of page