top of page

DBK Eldres

Aktiv eldre i godt lag

DBK Eldres

Årshjul 2022:

Møter og samlinger.

Onsdag 2. mars kl. 1900

Fredag 1. april kl. 1900

Fredag 6. mai kl. 1900

Sommeravslutning på hytta (juni - TBA)

Fredag 2. september kl. 1900

Fredag 7. oktober kl. 1900

Fredag 4. november - Årsmøte m/fisk - rødvin

Fredag 2. desember - Julebord m/rakfisk

bottom of page