top of page

E-sport

Drammens Ballklubb E-sport.

Drammens Ballklubb har flere aktive e-sport lag. 

E-sport er en relativt ny sport i Norge, og det er en klar forskjell mellom gaming og e-sport. 

Gaming er spilling for underholdningen sin skyld, mens e-sport er spilling med et klart mål om å forbedre ferdigheter. 

DBK E-sport har også deltatt i Breddeserien i 2 år og er representert i alle divisjoner. 

Vi har følgende lag: 

Overwatch

A-laget: Er for trenede spillere.

A-laget spiller i 1. divisjon i breddeserien og består av 8 spillere i alder 12-18 år.

Dette laget kan ta imot spillere pr. nå.

Her er det krav til erfaring og spillnivå for å komme på laget. 

Om dette lager er intressant ta kontakt på mail. 

Treningsdager: Mandag 20- 22 og Torsdag 20-22 

DBK Ducklings: 

Som spiller bør du ha grunnleggende kunnskap i OW.

Nå har vi 7 spillere i alderen 12 - 16 år (både jenter og gutter).

DBK Ducklings spiller i 2. divisjon i breddeserien og har voksene trener og lagleder - begge damer. 

Treningsdager: Mandag 17.30-19 og Torsdag 17.30-19.00

Elephant Vibers: 

Dette er det siste laget som ble opprettet. 

Dette er et lag hvor det er litt yngre spillere 12-13 år. 

Elephant Vibers spiller også i 2. divisjon.  

Treningsdager: Mandag 19-21 og Torsdag 19-21

DBK Rekrutt:

Vi har nylig opprettet DBK Rekrutt. 

Dette er første stopp for alle nye spillere. 

Vi dannet rekrutt for å bli kjent med spillerene før de blir tildelt lag. Dette for å gi best mulig tilrettelegging for nye spillere, men og slik at vi setter sammen lag som er så jevne som mulig, og dermed fører til best mulig trening for alle.

Treningsdager: Torsdag 19.00-21.00

Supersmash Ultimate

Vi starter med Smash treninger torsdager kl. 17.15. 

Det er oppmøte på klubbhuset. 

Det er ingen satt aldersgrense, men barn under 13 år må ha med seg foreldre på treningen. 

Ta med pro kontroller om du bruker dette. 

Treningsdag: Torsdag 17.15- 19.00

Kontakt DBK Esport på skjema under

1/14

E-sport i skole

DBK e-sport har i et prøveprosjekt med Øren skole (1. - 7. trinns skole) jobbet med hvordan e-sport kan benyttes som verktøy for å fremme gode holdninger, kunnskap om teknologi, samarbeid og sosial utvikling. Vi er overrasket over hvor effektivt og nyttig e-sport kan brukes som brobygger mot mange aktuelle temaer i undervisningen.

 

Erfaringene vi har gjort oss og hvordan arbeidet forankres opp mot læreplanen, har vi forsøkt samle i et "erfaringsdokument". Dokumentet er ment for å fortelle om mulighetene, feil og svakheter med opplegget vi mener kan være til nytte for andre. Dokumentet er "levende" og vil komme i nye versjoner etter hvert som vi lærer mer. 

Contact Us
Hvilket lage kunne du tenkt deg å joine?

Takk!

bottom of page