Idrettsfritids ordningen (IFO)

Drammens BK driver Idrettsfritids ordning (IFO) etter skoletid på Ballklubbhuset. DBK IFO er et tilbud som skal utfordre, glede og engasjere. Tilbudet er åpent for barn i aldersgruppen fra 2.- 5. klasse.

 

For påmelding:

I tillegg driver vi også Bandy-, fotball, fritidsordning (BFFO) 2 dager i uken (mandager og fredager). Tilbudet er åpent for barn i aldersgruppen fra 5. 6. og 7. klasse.

 

Finn mer info og meld deg på her:

 

Utfakturering den 7. i hver måned. (forskuddsvis). Forfall 17. i hver måned. Faktura sendes ut på mail og vi anbefaler alle om å takke ja til å opprette eFaktura i nettbanken i forbindelse med betaling. Da vil dere fra neste faktura motta eFaktura direkte i nettbanken. Dette er enklere og sikrere for dere og for oss. NB: HUSK KID NUMMER VED BETALING.

 

Det er beregnet betaling for bevegelige helligdager. Det er stengt jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag avsluttes kl. 13.00. Juli måned stengt. August faktureres for hele måneden uavhengig av når barnet begynner i august. D.v.s. at alle måneder blir fakturert med samme beløp. Første virkedag i august er planleggingsdag og IFO er stengt.

 

IFO er åpen fra 08.00 – 17.00 når skolen har stengt. Husk påmelding når det er hele dager i skolens ferier.

 

Åpningstid: 12.30 til 17.00.

Priser

Priser ved IFO (pr. mnd.)– fra 01.08.2022 

Søskenpris

Dager              1.barn        Søskenpris

5 dagers uke     3000,-         2100,-

4 dagers uke     2240,-         1570,-

3 dagers uke     1750,-         1225,-

2 dagers uke     1170,-           820,-

Priser BFFO (pr.mnd.)

deltakelse i både fotball og bandy: 1200.- pr. mnd.

Deltakelse kun fotball: 1400,- pr. mnd.

Deltakelse kun bandy: 1400,- pr. mnd.


Søsken moderasjon (IFO) for nr. 2: 30%.
Reduksjonen gjelder på det barnet som har færrest dager hvis de har ulikt antall.

Hvis betaling ikke har funnet sted 2 måneder etter forfall bortfaller retten til plassen i IFO.

Varsel blir sendt og beløpet oversendt inkasso.

 

Oppsigelse av plass:

1 måned oppsigelse fra den første i hver måned.
Oppsigelse må leveres skriftlig (mail går bra) før utgangen av måneden.
F.eks: oppsigelse leveres den 13. i en måned. Faktura blir sendt for neste måned. (oppsigelsesmåneden). Barnet har da rett til plassen i oppsigelsesmåneden.

For spørsmål send mail til dbk.ifo@gmail.com eller ring IFO telefonen i åpningstiden 928 70 171

Drammen 20. august 2021

Hans Einar Ødegård

Leder DBK IFO

1/3