top of page

Idrettsfritids ordningen (IFO)

Drammens BK driver Idrettsfritids ordning (IFO) etter skoletid på Ballklubbhuset. DBK IFO er et tilbud som skal utfordre, glede og engasjere. Tilbudet er åpent for barn i aldersgruppen fra 2.- 5. klasse.

 

For påmelding:

I tillegg driver vi også Bandy-, fotball, fritidsordning (BFFO) 2 dager i uken (mandager og fredager). Tilbudet er åpent for barn i aldersgruppen fra 5. 6. og 7. klasse.

 

Finn mer info og meld deg på her:

 

Utfakturering den 7. i hver måned. (forskuddsvis). Forfall 17. i hver måned. Faktura sendes ut på mail og vi anbefaler alle om å takke ja til å opprette eFaktura i nettbanken i forbindelse med betaling. Da vil dere fra neste faktura motta eFaktura direkte i nettbanken. Dette er enklere og sikrere for dere og for oss. NB: HUSK KID NUMMER VED BETALING.

 

Det er beregnet betaling for bevegelige helligdager. Det er stengt jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag avsluttes kl. 13.00. Juli måned stengt. August faktureres for hele måneden uavhengig av når barnet begynner i august. D.v.s. at alle måneder blir fakturert med samme beløp. Første virkedag i august er planleggingsdag og IFO er stengt.

 

IFO er åpen fra 08.00 – 17.00 når skolen har stengt. Husk påmelding når det er hele dager i skolens ferier.

 

Åpningstid: 12.30 til 17.00.

Priser

Priser ved IFO (pr. mnd.)– fra 01.08.2022 

Søskenpris

Dager              1.barn        Søskenpris

5 dagers uke     3000,-         2100,-

4 dagers uke     2400,-         1570,-

3 dagers uke     1800,-         1225,-

2 dagers uke     1200,-           820,-

Priser BFFO (pr.mnd.)

deltakelse i både fotball og bandy: 1200.- pr. mnd.

Deltakelse kun fotball: 1400,- pr. mnd.

Deltakelse kun bandy: 1400,- pr. mnd.


Søsken moderasjon (IFO) for nr. 2: 30%.
Reduksjonen gjelder på det barnet som har færrest dager hvis de har ulikt antall.

Hvis betaling ikke har funnet sted 2 måneder etter forfall bortfaller retten til plassen i IFO.

Varsel blir sendt og beløpet oversendt inkasso.

 

Oppsigelse av plass:

1 måned oppsigelse fra den første i hver måned.
Oppsigelse må leveres skriftlig (mail går bra) før utgangen av måneden.
F.eks: oppsigelse leveres den 13. i en måned. Faktura blir sendt for neste måned. (oppsigelsesmåneden). Barnet har da rett til plassen i oppsigelsesmåneden.

For spørsmål send mail til dbk.ifo@gmail.com eller ring IFO telefonen i åpningstiden 928 70 171

Drammen 20. august 2021

Hans Einar Ødegård

Leder DBK IFO

bottom of page