top of page
  • kko

Alle som vil skal med! - DBK Idrettskontakt!

DBK ønsker å være en inkluderende klubb! Nå øker mulighetene for å få ALLE MED, med Hilde Røren Holmen i rollen som Idrettskontakt.


Flere klubber i Drammen har allerede jobbet aktivt med lokalbefolkningen med en Idrettskontakt i spissen. Å fylle rollen har lenge vært på DBKs ønskeliste, nå er vi endelig i gang.

Formålet med Idrettskontakten er å gjøre det lettere for nyinnflyttede og ukjente til klubben og komme i kontakt med oss og inn i aktivitet. Idrettskontakten vil også være klubbens bindeledd for disponering av Solidaritetsfondet. Drammen idrettsråd sier følgende om oppgaven som Idrettskontakt:


-Målsettingen med idrettskontakten er at de skal jobbe som brobygger mellom idrettslag og hjemmet og sikre at flere barn og unge får mulighet til deltagelse i idrettslaget aktiviteter.


Hilde gleder seg over sin nye rolle;

- Jeg er opptatt av fysisk og psykisk helse og det å være med i et fellesskap / en aktivitet bidrar positivt til begge deler. Jeg er også opptatt av at alle barn og unge som som har lyst til å være med på en fritidsaktivitet, skal få mulighet til dette.Har du spørsmål, kom i kontakt med Hilde her: Idrettskontakt@dbk.no


399 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page