top of page
  • kko

BEGRENSET ÅPNING AV ØREN BANEN

Oppdatert: 2. apr. 2020

Kommunen åpner idrettsbanene med begrensning i bruken og en strek oppfordring til å fortsatt følge påleggene fra Helsedirektoratet. Hallene er fortsatt stengt.


- En voksen må overvære aktiviteten.

- Grupper på MAKS 5 personer kan trene sammen

- Minimum 2 meter avstand mellom

personene.
Dette er en begrenset åpning, det vil si at

vi ikke vil ha noe storinnrykk på anlegget og ber alle brukere og medlemmer være med på å å overholde pliktene.DBK og Øren skal ikke være stedet for brudd på smittevernreglene.


NIF har også skrevet en veileder for aktivitet. (link)


Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:


  • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.

  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

  • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

  • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.

  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

  • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

  • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.


166 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page