top of page
  • kko

Byggesøknad godkjent!

Drømmen om et bydelshus på Øren er nok et skritt nærmere en realitet.

Søknaden om godkjenning er på plass. Med fantastiske 2 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB, fortsetter vi søken etter finansiering av prosjektet. Klubben trenger tot 5 millioner i bunn for å kunne gå igang. Foreløpig rammer for prosjektet er 10 millioner.


Påbygget skal inneholde plass til klubbens administrasjon og frivillige, Esporten får et fast tilholdssted, det blir HC vennlig, men ikke minst ha et større rom og fungere som et sted hvor folk i vår bydel kan møtes og være. Dette vil komplettere det allerede flotte anlegget vi i dag driver aktiviteten vår, på en god måte.Behovet for å bygge ut klubbhuset er stort. Det er stadig økende aktivitet i DBK fra tidlig morgen til sent på kvelden. Barnhager, Eldre, 60pluss, IFO, Esport, alternativ læringsarena for skolen og mye mer fyller huset. og mange av aktivitetene må holdes parallelt i samme rom. Vi har et luksusproblem! Men vi ønsker også og ivareta den gode aktiviteten og gjøre den enda bedre og tilgjengelig.


Takk til Halvorsen og Reine for fantastisk bistand så langt i prosessen. Takk også til prosjektgruppa som kverner på for å komme i mål.


Byggegodkjenning tilbygg DBK huset 27052
Download • 967KB

203 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page