top of page
  • kko

Covid 19 oppdatering - Bruk av idrettsanlegg og gjennomføring av arrangementer.

Covid oppdatering fra kommunen ang. bruk av idrettshaller og arrangementer. Infoskriv gjengitt under og i vedlegg.

Det er et vesentlig korona utbrudd i Drammen kommune. I går vedtok Formannskapet skjerpede retningslinjer. Vedlagt er nye korona retningslinjer, som gjelder kommunale gymsaler og idrettshaller. Dette gjelder fra i dag, onsdag 4/11 kl 1500.


I tillegg vil alle breddeidrettsarrangement-/cuper avlyses. I første omgang i november.

Så vil vi ta måned for måned derfra.


Her er vedtaket fra Formannskapet 3/11:

Det vises til bestemmelse under (§ 7)vedtatt av formannskapet i Drammen kommune i går 3.11.2020.

Formålet med bestemmelsen er å sikre at det fortsatt er mulig å gjennomføre enkeltkamper i barne- og ungdomsidretten. Arrangement hvor det planlegges med flere kamper gjennomført i samme lokale (Cup og turneringsspill) er ikke tillatt. Dette betyr at Drammen kommune ikke tillater at det gjennomføres cuper/turneringsspill i Drammen kommune så lenge bestemmelsen gjelder.

Begrunnelsen for innføring av denne bestemmelsen er at risikoen for smittespredning skal reduseres så mye som mulig.

Det bes om at lokale arrangører varsles og gjøres klar over denne presiseringen.

§ 7 Gjennomføring av arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn:

a.

20 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at to lag i barne- og ungdomsidretten med utøvere under 20 år kan møtes i enkeltkamper.

b.

200 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det er fast seteplassering

c.

200 personer til stede samtidig når arrangementet er utendørs.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Bestemmelsen om 1 meter gjelder likevel ikke ved arrangementer med fastmonterte seter. Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det skal ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand, jf. covid-19-forskriften § 13c annet ledd.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d.Retningslinjer Covid19 kommunale haller
.
Download • 28KB

Stenging av garderober pr. 041120
.docx
Download DOCX • 38KB

56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page