top of page
  • kko

Hva skjer i DBK om dagen! Info fra Hovedstyret

Det er mange som lurer på når klubben går igang med ordinære treninger igjen.

Klubben holder løpende kontakt med lokale myndigheter, NIF og NFF ang situasjonen.


Klubbene i Drammen kommuniserer også stadig, og deler tanker og erfaringer om hvordan man best møter utfordringene som oppstår ifb.m. den spesielle hverdagen vi

er oppe i.


Foto: Jørn Andreassen


DBK's medlemmer fikk i kveld e-post med følgende info skriv.


Info fra DBK hovedstyret

Til alle DBK medlemmer

Vi er inne i en merkelig tid, en tid som ingen av oss noen gang tidligere har opplevd maken til. Klubben har lagt ned så godt som all aktivitet, og det har vært veldig stille i mer enn en måned nå. Vi ønsker oss vel alle tilbake til litt mer normale dager.


Alle våre avdelinger er berørt, og alle organiserte treninger, møter og andre aktiviteter er stoppet.


Den eneste gruppen som fortsatt holder «koken», er E-sport gruppa. Men de møtes heller ikke på klubbhuset for trening, men møtes og spiller/trener på Internett.


IFO måtte vi stenge ned når skoler, barnehager og det meste annet i samfunnet måtte stenges ned. Vi var derfor også nødt til å permittere våre ansatte på IFO.


60 pluss, styrkerom og alle andre aktiviteter ble også stoppet. Banen var også i en lang periode helt stengt, men er nå åpen for egentrening og aktivitet. Det som er viktig ved disse aktivitetene som foregår på banen, er at alle regler og anbefalinger følges:


- Max 5 personer i en gruppe, hvorav en skal være en voksen person

- Hold minst 2 meter avstand til hverandre

Ingen aktivitet på banen er organisert i regi av klubben, og vi må derfor oppfordre foreldre og foresatte til å ta ansvaret for at deres barn overholder retningslinjer og anbefalinger som er gitt. Vi ser at det i dag foregår aktivitet på banen som ikke er helt etter boka, men vi som klubb kan ikke jage folk fra en kommunal bane. Vi kan heller ikke ta ansvar for det som skjer på banen, så lenge dette ikke er organisert i regi av DBK.


Aktivitet

Hovedstyret har valgt å ikke åpne for organisert trening pr. i dag, men vil fortløpende følge med på anbefalinger fra myndigheter og idrettsforbundet. Vi ønsker uansett ikke å starte med organisert aktivitet før vi kan være helt sikre på at det vi gjør er trygt og forsvarlig med tanke på en mulig smittefare.


Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet, kan risikere et straffeansvar og erstatningskrav om det ikke gjøres grundige vurderinger før det tilrettelegges for aktivitet slik at en er trygg på at det kun tilrettelegges for aktivitet som er lovlig og forsvarlig.


Det er idrettslagets styre som beslutter at idrettslaget skal tilrettelegge for aktivitet i samsvar med Covid-19-forskriften. Dersom en særidrettsgruppe ønsker å drive aktivitet, skal gruppestyret sørge for å dokumentere hvilken aktivitet som planlegges gjennomført, hvem som skal delta, at det er foretatt en vurdering av aktiviteten i forhold til forskrift og retningslinjer og at deltakerne er gjort kjent med vurderingen.


Denne dokumentasjonen skal forelegges hovedstyret for godkjenning. I protokollen for hovedstyrets møte, skal det fremkomme hvilke vurderinger styret har gjort. Det må også fremgå hvordan aktiviteten skal gjennomføres, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å sikre etterlevelse av forskriften og de anbefalingene som gis av helsemyndighetene, NIF og særforbund.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og at det ikke er mer enn 5 personer som deltar i ei gruppe.


Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.


Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.


Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.


Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller annet treningsutstyr).


Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.


Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.


Mer info finner dere blant annet her:

https://www.fotball.no/

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/

https://www.fhi.no/

Årsmøte 2020

Årsmøte skulle vært gjennomført 23. mars men måtte avlyses grunnet pandemien som herjer. NIF har besluttet at ny frist for årsmøte er 15. juni.


Det er også gitt åpning for muligheten til å gjennomføre årsmøte digitalt.

Inntil årsmøte for DBK er gjennomført, vil alle som sitter i valgte posisjoner sitte til nytt valg er gjennomført.


Hovedstyret vil innkalle til årsmøte så snart vi har avklart om vi gjør dette digitalt eller om vi skal vente og se om det vil være mulig å gjennomføre det på normalt vis i mai/juni Hovedstyret ønsker å gjøre oppmerksom på at det vil kunne innkalles til et årsmøte ved en kortere frist enn normalt. Men vi vil bestrebe oss til å varsle minimum 2 uker i forveien, og årsmøtedokumentene vil bli lagt ut på klubbhuset ei uke før årsmøtet.


Oppfordrer samtidig valgkomiteen til å fortsette sitt arbeid, og for deg som ønsker å bidra i klubben til å ta kontakt for mer info. post@dbk.no

Medlems- og aktivitetskontingenter

Medlemskontingent og noen aktivitetskontingenter er sendt ut for 2020, og vi oppfordrer alle medlemmer til å betale disse etter fristen som er satt. Alle idrettslag vil merke denne pandemien på økonomien, og DBK trenger derfor din støtte.


Når det gjelder aktivitetskontingenter, så er det litt variert i gruppene om det er sendt ut eller ikke. Vi vet ikke hvor lenge denne pandemien og oppholdet i treningene vil vare, men alle avdelinger vil fortsatt ha sine faste utgifter. Vi håper derfor at dere alle støtter opp om å betale en normal kontingent også i år.


Vi har forståelse for at også mange av våre medlemmer rammes hardt økonomisk i disse tider. Derfor ber vi dere ta kontakt om det vil bli vanskelig å få betalt kontingentene, så prøver vi å finne en løsning sammen.

DBK har fått ny hjemmeside som vi håper skal bli både enklere og mer informativ for dere alle. Følg med 😊

Følg også med på vår hjemmeside og vår Facebookside for fortløpende info. Ta også kontakt om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til, så ser vi hva vi sammen kan få til.

Ta vare på hverandre, så håper vi snart å sees på treningsfeltet.

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Drammens Ballklubb

123 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page