top of page
  • kko

Fra Godset stjerne til DBK legende

Etter 16 år som ansatt og over 30 år i klubben, har Odd Arild Amundsen bestemt seg for å «legge opp». Odd Arild går inn i pensjonistenes rekker, men blir fortsatt å se med «DBK» på jakka.

Primus motor for DBK i en årrekke, ideskaper, hjertesaksforkjemper og en enorm ressurs for klubben gir seg etter mange år. Siden

ansettelse som sportslig leder i 2004, til senere medansvarlig for IFO og som klubbens nærmiljøkonsulent, har det med årene kommet et øs av nye ideer. Flere har forblitt på blokka mens mange har sett dagens lys med realiseringshjelp fra gode ansatte og ikke minst frivillige i klubben.


På 60 og 70 tallet ble han en legende i Strømsgodset, nå er han også legende for breddeidretten og DBK.

Det har skjedd en rivende utvikling i arbeidet med «aktive lokalsamfunn» de siste årene hvor Odd Arild skal ha sin del av æren for dette. En modell og plattform for det offentlige, frivillige og private å jobbe sammen mot samme mål, «et aktivt lokalsamfunn» (www.aktivelokalsamfunn.no). Det er her Odd Arilds kanskje sterkeste engasjement fortsatt ligger. I nesten alle bydeler i nye Drammen, finnes nå en klubb som har fokus på dette utstrakte samfunnsansvaret. Evnen til også å kunne løfte blikket utover kjerneaktiviteten i klubben for å engasjere lokalsamfunnet til bevegelsesglede og aktivitet. Et prosjekt som i seg selv som ofte har dårlig klang i en medlemsrettet organisasjon som en idrettsklubb og NIF er. Likefullt har Odd Arild hatt klokketro på ideen om at idrettsarenaen er det viktigste utgangspunkt for å samle lokalmiljøet til aktivitet og bevegelsesglede.

«Å så et frø»

IFO har vært utgangspunktet for starten på mange av Odd Arilds gode ideer. Kjernen av ideene har alltid vært å stimulere til aktivitet, fysisk som psykisk. Det sosiale aspektet har alltid vært et viktig element i hans prosjekter. Det å møtes, føle tilhørighet og dele felles opplevelser kan gi en avgjørende start for å delta i aktiviteten. Bekreftelsene gjennom klubbens deltakelse i FYSAK i skolen har alene gitt en haug av gode eksempler.

Det er mange ganger vi kan høre Odd Arild fortelle engasjert om det «å så et frø». Det han snakker om er folkehelse i praksis. Når idrettslaget legger til rette for at barna kan ha positive opplevelser med aktivitet, bli trygg på egen kropp og kapasitet.

Historien om Odd Arild er lang og slutter heldigvis ikke med det første. Det er flere utfordringer i horisonten som skal forseres. Hans kone Inger, som også i en årrekke har gjort en enorm innsats for klubben med regnskap, får sikkert høre mye om hva som burde vært gjort noe med. For de som har jobbet tett på han, har det vært mange spennende prosjekter å ta tak i. Fra IFO i den spede begynnelse til Motorikk for barnehager i hele Drammen og Norges første E-sportsatsing i idrettsklubb. Dette er pionerarbeid som mangler sidestykke i norsk sammenheng, initiert av Odd Arild.

Vi takker «igangsetteren» Odd Arild for fantastiske og uforglemmelige år i DBK, og minner han om at han ikke blir kvitt oss med det første. Han skal fortsatt løse oppdrag for «nærmiljøet i hans hjerte», bare uten fast arbeidstid.

620 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page