• kko

Sportslig leder i DBK - 50% stilling

Oppdatert: 9. nov.

Er du vår sportslige leder? Vi har opprettet en ny stilling med mulighet for utvidelse og forlengelse. Er du interessert?


Send oss en mail som du merker "Sportslig leder" til post@dbk.no med søknad og CV.


Har du spørsmål?

Tone Mette Pytte / Leder fotball junior / 91793511

eller

Ola Ekeberg Apenes / Daglig leder / 99161311Les mer om stillingsutlysningen her.


SPORTSLIG LEDER (50%)


Vi søker en tydelig og engasjert sportslig leder til nyopprettet stilling i Drammens Ballklubb. Sportslig leder skal jobbe med barne- og ungdomsfotballen og blir en nøkkelressurs for disse gruppene i klubben. Rett kandidat kan identifisere seg med klubbens verdier - samhold, trygghet og engasjement.


I første omgang lyser vi ut en 50% prosjektstilling, med varighet 1år og maksimalt frem til 1.juli 2024. For den rette kandidaten er det gode muligheter for utvidelse, herunder mer ansvar, samt også muligheter for fast stilling.


Primære arbeidsoppgaver:

Opprette og lede klubbens sportslige utvalg, og ansvarlig for iverksetting av tiltak og vedtak, herunder

o FairPlay ansvar.

o Utvikling av barne- og ungdomslag – herunder videreføre jente- og damelagsutvikling vi har lykkes med.

o Vedlikeholde sportsplan, hovedansvar for implementering og praktisk oppfølging av

denne.


Oppfølging og utvikling av klubbens trenere og lagledere i barne- og ungdomsfotballen, herunder

o Etablere faste møtepunkter.

o Planlegge, etablere, koordinere og kvalitetssikre kompetansehevende tiltak – som for eks. Grasrottrenerkurs og treningsveiledningskurs i regi av NFF/krets.

Veilede ved hospiteringsspørsmål og samarbeidsklubb generelt og på årsklassenivå.


Øvrige arbeidsoppgaver:

· FIKS admin.

· Lede og rekruttere til klubbens Fotballakademi (etter skoletid tilbud).

· Støtte i planlegging og gjennomføring av arrangementer og møter(både dagtid, helg og kveld).

· Gå inn som del av klubbens administrasjon og løse daglige gjøremål.


Dette tilbyr vi:

· En fremoverlent klubb som søker utvikling for å øke kvaliteten på klubbens tilbud.

· Et bra arbeidsmiljø og gode kollegaer.

· En positiv holdning til kompetansehevende tiltak, f.eks. kurs og etterutdanning i reg av krets og forbund, og evt. andre aktører vi samarbeider med.

· Anledning til å forme og sette sitt preg på mye av rollen og oppgavene i tett samspill med avdelingens styre og daglig leder i klubben.


Stillingen skal ha fokus på klubbens fotballavdeling for barn og ungdom, men samtidig bidra til sportslig samarbeid med klubbens øvrige avdelinger og gode samarbeidspartnere i for eks. nærmiljøet.


Arbeidssted er i våre nye lokaler i Ballklubbhuset ved Øren Arena.

Kveld- og helgearbeid må påregnes – anslagsvis 1-2 kvelder i uken og 1 helg i mnd. i sommerhalvåret – noe mindre i vinterhalvåret.


Ønskede kvalifikasjoner:

· Idrettsutdanning fra høyskole/universitet på bachelornivå og/eller UEFA B-lisens eller tilsvarende.

· NFF trenerveilederutdanning er svært ønskelig.

· Trenererfaring fra aldersbestemt lagidrett er en klar fordel.

· Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Alle kandidater som går videre til 2-gangsintervju må være innstilt på å ta en test via en tredjepart. Utvidet politiattest (maks 6 mnd. gammel) må fremvises før ansettelsen sluttføres. Du må påregne å møte oss på tidlige morgninger og sene ettermiddager til intervju, slik at flere nøkkelpersoner i klubben kan involveres i rekrutteringen.


Om arbeidsgiveren:

Drammens Ballklubb er et fleridrettslag som ønsker å være en klubb for alle, i alle aldre og en katalysator til aktivitet i nærmiljøet. Gjennom arbeidet med «Aktive lokalsamfunn», spiller Drammens Ballklubb en viktig rolle for bydelen Bragernes – Øren.


Klubben har ca. 1000 medlemmer og holder til i Drammens nest største bydel, Øren. Her finnes også Drammen Strong som er en viktig samarbeidspartner. Vi ligger vegg i vegg med bydelens barneskole samt Ørenhallen som stod ny i 2017.


Det siste året har vi bygget ut klubbhuset vårt til å bli et nærmiljøsenter, og 29.september i år åpnet vi en ny og flott fløy med topp moderne fasiliteter for e-sport og nærmiljøaktiviter.

Bandy, fotball, ski og e-sport er våre kjerneidretter, mens allidrett er en svært viktig arena for klubben å levere godt på. Fotballaktiviteten er delt mellom junior- og senioravdeling (herrer).


Klubbens daglig leder blir sportslig leders nærmeste overordnede, men flere kolleger blir å finne i vår Idretts Fritidsordning (IFO). Her har vi 7 årsverk som fyller rollene som leder, kokk og instruktører. IFO har ukentlig aktivitet med barnehager fra hele Drammen og skoler i nærmiljøet. DBK har med det over 1000 individer i aktivitet hver eneste uke.


DBK – Et sted for alle.

Den du er, er god nok for oss

Det er lov å være god.

274 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle