top of page
  • kko

Sportslig leder i DBK - 50% stilling

Oppdatert: 9. nov. 2022

Er du vår sportslige leder? Vi har opprettet en ny stilling med mulighet for utvidelse og forlengelse. Er du interessert?


Send oss en mail som du merker "Sportslig leder" til post@dbk.no med søknad og CV.


Har du spørsmål?

Tone Mette Pytte / Leder fotball junior / 91793511

eller

Ola Ekeberg Apenes / Daglig leder / 99161311Les mer om stillingsutlysningen her.


SPORTSLIG LEDER (50%)


Vi søker en tydelig og engasjert sportslig leder til nyopprettet stilling i Drammens Ballklubb. Sportslig leder skal jobbe med barne- og ungdomsfotballen og blir en nøkkelressurs for disse gruppene i klubben. Rett kandidat kan identifisere seg med klubbens verdier - samhold, trygghet og engasjement.


I første omgang lyser vi ut en 50% prosjektstilling, med varighet 1år og maksimalt frem til 1.juli 2024. For den rette kandidaten er det gode muligheter for utvidelse, herunder mer ansvar, samt også muligheter for fast stilling.


Primære arbeidsoppgaver:

Opprette og lede klubbens sportslige utvalg, og ansvarlig for iverksetting av tiltak og vedtak, herunder

o FairPlay ansvar.

o Utvikling av barne- og ungdomslag – herunder videreføre jente- og damelagsutvikling vi har lykkes med.

o Vedlikeholde sportsplan, hovedansvar for implementering og praktisk oppfølging av

denne.


Oppfølging og utvikling av klubbens trenere og lagledere i barne- og ungdomsfotballen, herunder

o Etablere faste møtepunkter.

o Planlegge, etablere, koordinere og kvalitetssikre kompetansehevende tiltak – som for eks. Grasrottrenerkurs og treningsveiledningskurs i regi av NFF/krets.

Veilede ved hospiteringsspørsmål og samarbeidsklubb generelt og på årsklassenivå.


Øvrige arbeidsoppgaver:

· FIKS admin.

· Lede og rekruttere til klubbens Fotballakademi (etter skoletid tilbud).

· Støtte i planlegging og gjennomføring av arrangementer og møter(både dagtid, helg og kveld).

· Gå inn som del av klubbens administrasjon og løse daglige gjøremål.


Dette tilbyr vi:

· En fremoverlent klubb som søker utvikling for å øke kvaliteten på klubbens tilbud.

· Et bra arbeidsmiljø og gode kollegaer.

· En positiv holdning til kompetansehevende tiltak, f.eks. kurs og etterutdanning i reg av krets og forbund, og evt. andre aktører vi samarbeider med.

· Anledning til å forme og sette sitt preg på mye av rollen og oppgavene i tett samspill med avdelingens styre og daglig leder i klubben.


Stillingen skal ha fokus på klubbens fotballavdeling for barn og ungdom, men samtidig bidra til sportslig samarbeid med klubbens øvrige avdelinger og gode samarbeidspartnere i for eks. nærmiljøet.


Arbeidssted er i våre nye lokaler i Ballklubbhuset ved Øren Arena.

Kveld- og helgearbeid må påregnes – anslagsvis 1-2 kvelder i uken og 1 helg i mnd. i sommerhalvåret – noe mindre i vinterhalvåret.


Ønskede kvalifikasjoner:

· Idrettsutdanning fra høyskole/universitet på bachelornivå og/eller UEFA B-lisens eller tilsvarende.

· NFF trenerveilederutdanning er svært ønskelig.

· Trenererfaring fra aldersbestemt lagidrett er en klar fordel.

· Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Alle kandidater som går videre til 2-gangsintervju må være innstilt på å ta en test via en tredjepart. Utvidet politiattest (maks 6 mnd. gammel) må fremvises før ansettelsen sluttføres. Du må påregne å møte oss på tidlige morgninger og sene ettermiddager til intervju, slik at flere nøkkelpersoner i klubben kan involveres i rekrutteringen.


Om arbeidsgiveren:

Drammens Ballklubb er et fleridrettslag som ønsker å være en klubb for alle, i alle aldre og en katalysator til aktivitet i nærmiljøet. Gjennom arbeidet med «Aktive lokalsamfunn», spiller Drammens Ballklubb en viktig rolle for bydelen Bragernes – Øren.


Klubben har ca. 1000 medlemmer og holder til i Drammens nest største bydel, Øren. Her finnes også Drammen Strong som er en viktig samarbeidspartner. Vi ligger vegg i vegg med bydelens barneskole samt Ørenhallen som stod ny i 2017.


Det siste året har vi bygget ut klubbhuset vårt til å bli et nærmiljøsenter, og 29.september i år åpnet vi en ny og flott fløy med topp moderne fasiliteter for e-sport og nærmiljøaktiviter.

Bandy, fotball, ski og e-sport er våre kjerneidretter, mens allidrett er en svært viktig arena for klubben å levere godt på. Fotballaktiviteten er delt mellom junior- og senioravdeling (herrer).


Klubbens daglig leder blir sportslig leders nærmeste overordnede, men flere kolleger blir å finne i vår Idretts Fritidsordning (IFO). Her har vi 7 årsverk som fyller rollene som leder, kokk og instruktører. IFO har ukentlig aktivitet med barnehager fra hele Drammen og skoler i nærmiljøet. DBK har med det over 1000 individer i aktivitet hver eneste uke.


DBK – Et sted for alle.

Den du er, er god nok for oss

Det er lov å være god.

308 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page