BANDY

Bandygruppen er en sammensveiset gjeng og har alltid plass til flere. Ordinært tilbud starter året barnet starter i 2.klasse. Og har en egen satsing for jenter. Gruppen har "bandy skole" (4 søndager jan/feb) tilbud for barn i førskolealder t.o.m. 4. klasse.

Kjøpe, selge eller gi bort brukt skøyteutstyr? 

DBK har en egen FB side!

Her er det også muligheter for å gjøre gode kjøp.

På denne eksterne FB gruppa

1/10