Verv og stillinger i klubben

VERV I KLUBBEN

Hovedstyre / Styret for hovedforeningen

Styreleder:      Jorunn Tveten / post@dbk.no

Nestleder:       Roar Hansen  / roarbgood@gmail.com

Styremedlem:  Ole Bjørnstad / ole.bjornstad@hotmail.com'

Styremedlem:  Mari K Unhjem Løkken / mari.lokken@itab.com

Sekretær:        Tone Skoglund / tskoglu@online.no

Vararepresentant: Tom Helgesen / tohelge2@online.no

Vararepresentant: Erik Wilhelmsen / heber.wilhelmsen@gmail.com

*"Klubbstyret" består av leder for hver gruppe og hovedstyret.

Gruppe styret Fotball Junior

Leder:        Tone-Mette Pytte / tonemette@pytte.no

Nestleder:  Jon Opsand  / jon.opsand@vifiber.no

Medlem:     Frode Hegstad Christoffersen

Medlem:     Fredrik Andersen  

Medlem:     Tora Langseth

Medlem:     Alte Rasmussen

Gruppe styret Fotball Senior

Leder:      Tom Styremoe / styrmoe.tom@gmail.com

Gruppe styret Bandy

Kontaktes:  bandy@dbk.no

Leder:  Kjetil Westeng / kjetil.westeng@gmail.com

Medlem:  Tove Berg Gundersen

Medlem:  

Medlem:  

Medlem:  

Gruppe styret Ski

Leder:    Karsten Rønning / karsten.roenning@gmail.com

Gruppe styret Esport

Leder:     Kine N. Syvertsen / kine.syvertsen@gmail.com

Nestleder:  Jonathan Knive

Medlem:   Jørgen Kortvedt / jorgen@kortvedt.no

Medlem:

Medlem:

Trenerkoordinator: Christian Teigen / cteigen@hotmail.com

Gruppe styret Allidrett

Leder:   Rino Andersen / rinoandersen@gmail.com

Gruppe styret Husstyret

Leder:   Julie Nålby / julie@dbk.no

Kontaktpersoner Øren Aktiv

DBK Para Superhelter: Hege Sie Molin / hegemolin@yahoo.no

Fotball/futsal for voksne: Børge Bolme / borgebolme@gmail.com

Innebandy for voksne: Harald Brinch / harald@brinch.biz

Curling: Thomas Johansen / tojohansen@me.com

Voksen bandy på isen:

Kontrollkomiteen DBK

Leder:   Kjell Oddvar Røine / 913 39 147 / kjelloroine@yahoo.com

Æresbevisninger

Leder:   Jan Michalsen / 404 03 113 / jan@jamielektro.no

1/1

ANSATTE

Klubbkoordinator: Ola Ekeberg Apenes

klubbkoordinator@dbk.no

Leder IFO: Hans Einar Ødegård

Instruktør IFO: Even Thiseth

Instruktør IFO: Magnus Jones Styrmoe

Instruktør IFO: Marius Dokka